Tin nổi bật

Hoá chất khử trùng Methyl bromide (CH3Br 98%)
( Wednesday,  15/04/2015 - 15:04 GMT +7)
Bả diệt chuột Racumin 0,75TP
( Wednesday,  15/04/2015 - 14:04 GMT +7)
Bả diệt chuột storm
( Wednesday,  15/04/2015 - 14:04 GMT +7)
Bả diệt mối Xterm
( Tuesday,  14/04/2015 - 15:04 GMT +7)
Bẫy mọt thuốc lá
( Monday,  13/04/2015 - 09:04 GMT +7)
Hóa chất khử trùng kho
( Thursday,  13/02/2014 - 09:02 GMT +7)
Mọt hại nông sản
( Thursday,  12/04/2012 - 08:04 GMT +7)
Mọt gạo
( Thursday,  05/04/2012 - 08:04 GMT +7)
Đối với lương thực bảo quản trong kho ở nước ta, mọt gạo được xếp vào loại sâu hại nguy hiểm số một. Bởi vì mọt gạo ăn hại tất cả các loại lương thực, mọt gạo sinh sản rất nhanh, có khả năng thích nghi rộng với các điều kiện ngoại cảnh khác nhau, thời gian sống dài hơn các loại mọt khác.
Mọt râu dài
( Thursday,  05/04/2012 - 07:04 GMT +7)
Mọt này có ở khắp nơi trên thế giới, các vùng ở nước ta đều có mọt này. Nó ăn hại lương thực, nhất là lương thực bảo quản lâu ngày, đã bị ẩm ướt vỡ nát, mọt còn ăn hại dược liệu và nhiều loại sản phẩm khác.
Kiến thức cơ bản về côn trùng
( Friday,  30/03/2012 - 16:03 GMT +7)
Côn trùng là động vật phân đốt, cơ thể côn trùng do 18 – 20 đốt nguyên thủy tạo nên, các đốt này hợp thành 3 phần rõ rệt: đầu, ngực và bụng.

Các tin khác