Tin nổi bật

Đóng Dấu Cho Vật Liệu Gỗ Sử Dụng Trong Việc Đóng Gói Hàng Hoá XNK
( Monday,  29/10/2012 - 14:10 GMT +7)
Thông báo thay đổi trụ sở công ty TCFCHaNoi
( Monday,  29/10/2012 - 13:10 GMT +7)
Gián Đức
( Friday,  22/06/2012 - 14:06 GMT +7)
Mọt thuốc lá
( Thursday,  05/04/2012 - 08:04 GMT +7)
Mọt này phân bố khắp thế giới. Ở các vùng của nước ta đều gặp mọt này, hàng năm mọt này gây thiệt hại lớn tới thuốc lá. Ngoài thuốc lá mọt này còn phá hại chè, dược liệu, quả khô, cá khô, hạt có dầu, tiêu bản động vật, tài liệu, sách báo, có khi gặp chúng trong các kho lương thực.
Gián Đức
( Thursday,  05/04/2012 - 07:04 GMT +7)
Loài này có khắp thế giới, ở nước ta có loại gián này. Nó hoạt động trong nhà, trong kho nông sản, dược liệu, len dạ,... Nó ăn hại lương thực, cắn hỏng len dạ, tơ sợi, ngoài ra nó còn làm cho sản phẩm có mùi hôi rất khó chịu, làm giảm giá trị thương phẩm và giá trị sử dụng.
Muỗi ơi - Xin nàng tha thứ
( Tuesday,  03/04/2012 - 10:04 GMT +7)
Một số nguyên nhân làm khử trùng thất bại
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)
Phòng trừ mối cho công trình đang sử dụng
( Thursday,  29/03/2012 - 09:03 GMT +7)
Mở văn phòng giao dịch Quảng Ninh
( Wednesday,  14/03/2012 - 14:03 GMT +7)
Chính thức tham gia hoạt động khử trùng XNK
( Wednesday,  29/02/2012 - 09:02 GMT +7)

2
Các tin khác