Tin nổi bật

Đố vui 01
Hỏi: Có một phi công cần chở 101 viên gạch từ A đến B nhưng máy bay của anh ta chỉ chở đc 100 viên với anh ta thôi. nên máy bay của anh ta chỉ bay là là trên đường bang thôi hỏi làm sao để máy bay cất cánh

Trả lời:
Anh ta chỉ cần ném bớt 1 viên ra ngoài thôi
Các tin khác