Tin nổi bật

Đố vui 02
Hỏi:

Đề thi tốt nghiệp vật lý 12 năm 2011:


Viết phươg trình chuyển độg và tính
gia tốc khi 1 Wave Tàu đuổi theo 1 SH, với điều kiện:
SH đang chở người yêu của Wave Tàu


Trả lời: wave tàu thua vì hết xăng

Các tin khác