Tin nổi bật

GIỚI THIỆU VỀ KHỬ TRÙNG BẢO QUẢN
                                         KHỬ TRÙNG BẢO QUẢN HÀNG TRONG NƯỚC

    Bảo quản hàng hóa là nhu cầu tất yếu của quá trình sản xuất, việc phòng trừ các dịch hại trong kho nhằm hạn chế sự mất mát do yếu tố sinh vật được đặt ra như một biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao phẩm chất, chất lượng của nông sản bảo quản. 
    Việc tác động các biện pháp kỹ thuật trong bảo quản còn được ví như việc khắc phục nạn “mất mùa trong nhà” đối với sản xuất nông nghiệp
Các lĩnh vực khử trùng bảo quản được chúng tôi thực hiện như:
1. Khử trùng hàng hóa trong kho, cây hàng ngoài trời.
2. Khử trùng hàng hóa trong Silo, Lab
3. Khử trùng các bin nguyên liệu, bồn chứa và dây truyền sản xuất.
    
Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ cao: Các kỹ sư, thạc sĩ tốt nghiệp tại các trường kỹ thuật đầu ngành như Bách khoa, Nông nghiệp. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp trong kho để bảo quản hàng hóa (ISPM – Intergrade Store Pets Management) bao gồm:
    1. Sắp xếp nguyên liệu bảo quản trong các kho: Đảm bảo nguyên liệu nhập trước dùng trước, nguyên liệu nhập sau dùng sau.
    2. Kiểm soát sâu mọt bằng khử trùng xông hơi: Diệt trừ sâu mọt trong nguyên liệu, sản phẩm.
    3. Kiểm soát sâu mọt bằng bơm thuốc sát trùng kho: Diệt trừ sâu mọt trong kho, xưởng nơi bảo quản nguyên liệu. Ngoài tác dụng trực tiếp, thuốc còn có tác dụng tồn lưu diệt trừ và ngăn ngừa sự phát tán của sâu mọt trưởng thành.
Hóa chất sử dụng:
    
- Aluminium Phosphide - AlP 56% (ấn Độ).
Thời gian ủ thuốc: 07 – 10 ngày.
    - Methyl Bromide - CH3Br (Vương Quốc Bỉ)
Thời gian ủ thuốc: 03 – 05 ngày.


Tư vấn và khảo sát miễn phí mời liên hệ hotline: 0904 813 959

Các tin khác