Tin nổi bật

Con ruồi đặc biệt
 Khách bực bội gọi bồi bàn:
- Này anh, trong tô xúp của tôi có một con ruồi!
- Có phải một con to, màu xanh, mình mẩy toàn lông lá phải không?
- Phải!
- Có phải trông nó có vẻ hết sức mệt mỏi rũ rượi không ạ?
- Chính xác!
- Thế thì may quá! Suốt từ sáng tới giờ, chúng tôi vất vả mãi mà chưa đuổi được nó!
Các tin khác