Tin nổi bật

Đóng Dấu Cho Vật Liệu Gỗ Sử Dụng Trong Việc Đóng Gói Hàng Hoá XNK
              

Kính gửi:  CÁC CÔNG TY XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ

       CÓ SỬ DỤNG GỖ: BAO BÌ, VẬT CHÈN LÓT,...

 

Trước tiên Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng Hà Nội xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua.

Để đảm bảo công tác xuất khẩu hàng hoá của Quý Công ty, Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng Hà Nội chúng tôi xin trân trọng thông báo:

Theo tiêu chuẩn ISPM15 vật liệu gỗ sử dụng trong việc đóng gói hàng hóa (pallet gỗ, thùng kiện gỗ, các vật chèn lót bằng gỗ, tấm gỗ nâng, tấm gỗ kê, sọt,…) bắt buộc phải được xử lý các đối tượng kiểm dịch thực vật và được đóng dấu xác nhận: Biện pháp xử lý và Đơn vị thực hiện.

Dấu của Công ty chúng tôi có ký hiệu: VN – 030 và biện pháp xử lý bằng hóa chất Methyl Bromide có ký hiệu: MB.

Dấu được đóng ở vị trí dễ quan sát, ít nhất ở hai mặt đối diện của gỗ cần được xác nhận. Tránh tình trạng dấu đóng mờ không đủ nét để có thể xác nhận tính hợp pháp của con dấu ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng hóa (hàng hoá có nguy cơ bị trả lại hoặc tiêu hủy,... ).

Vì vây, Công ty chúng tôi xin gửi thông báo đến Quý Công ty khách hàng như sau:

1- Do yêu cầu chất lượng của vật liệu gỗ sử dụng trong việc đóng gói hàng hóa (pallet gỗ, thùng kiện gỗ, các vật chèn lót bằng gỗ, tấm gỗ nâng, tấm gỗ kê, sọt,…) của từng đơn vị cụ thể là khác nhau. Nhưng để dấu đóng được rõ và đủ nét, khi gia công vật liệu gỗ này yêu cầu Quý Công ty phải xử lý sao cho bề mặt gỗ cần đóng dấu phải nhẵn, phẳng và đủ rộng (tối thiểu là ở hai mặt đối diện của vật liệu gỗ cần được xác nhận).

2- Quý Công ty cần cử người giám sát và hỗ trợ nhân viên của chúng tôi trong việc sắp xếp hàng hoá, tạo điều kiện tốt nhất có thể được cho anh em đóng dấu được rõ nét và đóng đủ dấu (tối thiểu là 02 dấu ở hai mặt đối diện của vật liệu gỗ).

3- Nếu Quý Công ty không đảm bảo được những yêu cầu nêu trên thì việc khử trùng vẫn được thực hiện, nhưng Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những khiếu kiện nếu có do việc đóng dấu không đảm bảo quy định của ISPM15.

 


Tư vấn và khảo sát miễn phí mời liên hệ hotline: 0904 813 959

Các tin khác