Tin nổi bật

Thông Báo Khử Trùng Hàng Đi Úc
               

                Kính gửi: Các Công Ty Xuất Nhập Khẩu Và Vận Tải Hàng Hoá

Trước tiên Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng Hà Nội xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian qua.

Để đảm bảo công tác xuất khẩu hàng hoá của Quý Công ty, Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng Hà Nội chúng tôi xin trân trọng thông báo:

Theo thông bao của AQIS (Cơ quan kiểm dịch Australia): Kể từ ngày 01/04/2011 hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu vào thị trường úc sẽ phải thực hiện khử trùng bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS. AQIS chỉ chấp nhận chứng thư hun trùng được cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ khử trùng của Việt Nam đã được Cục BVTV Việt Nam đăng ký với AQIS.

Hiện nay, Công ty CP Trừ mối Khử trùng Hà Nội chúng tôi đã đăng ký với AQIS về việc khử trùng và cấp chứng thư theo tiêu chuẩn mới của AFAS.

Vì vậy, Công ty CP Trừ mối Khử trùng Hà Nội chúng tôi xin thông báo: Chúng tôi thực hiện được việc khử trùng và cung cấp chứng thư khử trùng cho hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu vào Australia (Úc).


Tư vấn và khảo sát miễn phí mời liên hệ hotline: 0904 813 959

Các tin khác