Tin nổi bật

Thuốc muỗi Map permethrin 50EC

Sản phẩm nhũ dầu đậm đặc, hiệu lực cao để tẩm màn và phun không gian
phòng trừ muỗi truyền bệnh (sốt rét, sốt xuất huyết …) và côn trùng hại khác.
Đóng chai: 1 lít, 100ml
Sản xuất: Hockey International LTD., Anh Quốc
Detail information:
Thành phần:
Permethrin (cis/trans: 40/60) …………… 50% w/v
Dung môi và chất nhũ hoá ………………. 50 % w/v

Hướng dẫn sử dụng:

PHUN KHÔNG GIAN

Cách phun

Dung môi

Tỷ lệ pha

Liều lượng phun

Mù nhiệt
ULV
– Trong nhà
– Ngoài nhà

Diesel
Diesel/nước
Diesel/nước

1 + 100
1 + 10
1 + 10

2 lít/ha
10 – 20 ml/hộ*
0,5 lít/ha

*Bình quân 200 m3/nhà

TẨM MÀN

Loại/cỡ màn

Dung môi

Tỷ lệ pha

Liều lượng pha

Tuyn
– Đơn (9 m2)
– Đôi (16,5 m2)
Sợi bông
– Đơn (9 m2)
– Đôi (16,5 m2)

Nước
Nước
Nước
Nước

1 + 105
1 + 105
1 + 150
1 + 150

Map – PMT
(ml)
3,6
6,6
3,6
6,6

Nước
(ml)
376,4
694,3
546,3
993,3


Tư vấn và khảo sát miễn phí mời liên hệ hotline: 0904 813 959

Các tin khác