Tin nổi bật

THUỐC DIỆT MUỖI NÀO TỐT NHẤT HIỆN NAY?

1 - Hoá chất nhóm Chlor hữu cơ và Phospho hữu cơ:

Hóa chất diệt muỗi chlor hữu cơ trước đây đã sử dụng như DDT (Dichloro Diphenyl Trichloretane), Lindane và các hợp chất phosphore hữu cơ là Malathion và Fenitrothion có tính độc hại cao đối với người và động vật máu nóng, nên hiện nay không còn được sử dụng.

2 - Hóa chất nhóm Carbamat:

Gồm các hóa chất Propoxur và Bendiocarb chúng thuộc nhóm hóa chất có độc hại và mức nguy hiểm trung bình, nhược điểm là hiệu lực tồn lưu ngắn nên cũng ít được sử dụng

3 - Hoá chất nhóm Pyrethroid tổng hợp:

Những hóa chất thuộc nhóm này được xếp vào loại hóa chất có mức độ nguy hiểm trung bình, ở nồng độ sử dụng chúng bảo đảm an toàn đối với con người môi trường.

Các hóa chất thuộc nhóm Pyrethroid đang được sử dụng rộng rãi trong những năm gầm đây:

1/. Hoạt chất Permethrin :


Map Permethrin 50EC             Permecide 50EC                                        Perme UK

2/. Hoạt chất Lambdacyhanothrin:


Map olive 10WP                                  Icon 2,5CS                                       Icon 10 WP

3/. Hoạt chất Alpha Cypermethrin:


Fendona 10SC                                                         Ale 10SC

4/. Các sản phẩm của SUMITOMO CHEMICAL:


GOKILAHT S 5EC                     PESGUARD ALPHA FL                    PESGUARD FG 161         SUMITHRIN 10 SEC

· Cơ chế tác động của hóa chất thuộc nhóm pyrethroid.

1- Xâm nhập qua da hay còn gọi là độc tiếp xúc:

Thuốc xâm nhập vào trong cơ thể sau khi da hay lớp vỏ sinh, động vật bị dính hay tiếp xúc với thuốc.

2- Xâm nhập qua đường miệng gọi là vị độc hay độc tiêu hóa:

Thuốc qua miệng vào dạ dày và gây độc trong quá trình tiêu hoá của cơ thể.

Hóa chất diệt côn trùng nhóm pyrethroid có thể giết chết côn trùng bằng tiếp xúc trực tiếp hoặc qua đường miệng. Nó sẽ phá vỡ chức năng hệ thần kinh bình thường của côn trùng. Nhưng ít độc đối với người và động vật máu nóng, do nhiệt độ cơ thể của động vật cao, kích thước cơ thể lớn hơn và độ nhạy thấp với hóa chất

Các tin khác