Tin nổi bật

Thiệt hại do côn trùng gây ra trong quá trình bảo quản
( Friday,  30/03/2012 - 15:03 GMT +7)
Theo kết quả điều tra của FAO, hàng năm trên thế giới, mức tổn thất của lương thực trong kho bảo quản từ 6 - 10 %, ở Mỹ là 5 % so với tổng số lương thực sản xuất. Ở các nước Châu Á, Châu Mỹ La tinh và Châu Phi, mức thiệt hại này là 10 %, riêng ở các nước có trình độ bảo quản nông sản còn thấp và vùng khí hậu nhiệt đới thì mức tổn thất lương thực lên đến 20 %. Sự tổn thất lương thực trong kho, phần lớn là do sâu mọt gây ra.
Cúm gia cầm - Những điều cần biết
( Thursday,  29/03/2012 - 15:03 GMT +7)
Hóa chất Cloramin B
( Thursday,  29/03/2012 - 15:03 GMT +7)
Hóa chất khử trùng xông hơi
( Thursday,  29/03/2012 - 14:03 GMT +7)
Đời sống của ruồi
( Thursday,  29/03/2012 - 11:03 GMT +7)
Các biện pháp phòng chống muỗi
( Thursday,  29/03/2012 - 11:03 GMT +7)
Biện pháp phòng, chống ruồi
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)
Các bệnh do chuột gây ra
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)
Biện pháp diệt chuột
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)
Trang thiết bị khử trùng
( Thursday,  29/03/2012 - 10:03 GMT +7)

Các tin khác